"Misslyckande för svenskt rättsväsende"

3:03 min

Sture Bergwall, tidigare Tomas Quick, är nu friad från samtliga mord han tidigare erkänt och dömts för. Riksåklagare Anders Perklev höll idag presskonferens och sammanfattade det hela som ett stort misslyckande.

Sture Bergwall, tidigare Tomas Quick, är nu friad från samtliga mord han tidigare erkänt och dömts för. Riksåklagare Anders Perklev höll idag presskonferens och sammanfattade det hela som ett stort misslyckande.

– Att en person har kunnat dömas för åtta mord, och sedan förklarats oskyldig till dem, är unikt i svensk rättshistoria. Det måste bedömas som ett stort misslyckande för rättsväsendet, säger riksåklagare Anders Perklev.

Idag meddelade åklagaren Håkan Nyman att han lägger ner åtalet mot Sture Bergwall gällande 15-årige Charles Zelmanovits, som försvann i Piteå på 70-talet. Håkan Nyman har kommit fram till att pojken sannolikt inte utsattes för något brott, utan frös ihjäl.

Sture Bergwall är därmed inte längre dömd för något mord. Men Riksåklagare Anders Perklev vill inte peka ut några speciella personer som orsaken till detta rättsliga misslyckande.

– Det är väldigt svårt att sätta sig i den situationen som var de befattningshavare som arbetade med fallen hade. Med tanke på förändringar i arbetssätt, i tidsandan, och i praxis. Så jag tycker det är svårt att göra det, nu i efterhand. Man måste även respektera att så lång tid har gått. Att vi inte kan gå in i konkreta utredningar av till exempel tjänstefel eller disciplinansvar.

Men, den tidigare Quick-åklagaren Christer van der Kwast känner sig utpekad i dag.

– Som det var formulerat så var det ju en ganska försåtlig variant på att peka men inte stå för det klart. Det är klart att man formellt kan säga att det är preskriberat, men jag tror ingen århörare var oklar på den punkten att riksåklagaren menar att det hade varit av intresse att göra den granskningen, att man utrett tjänstefel och så vidare, säger Christer van der Kwast.

Hur ser du på ditt ansvar nu i dag?

– Ja men jag tar mitt ansvar för vad jag gjorde, det har jag varit beredd på hela tiden. Men det ska inte vara så att man påstår saker som är osanna och felaktiga, säger Christer van der Kwast.

Osanningar menar han till exempel är påståenden om att han varit en slags enväldig åklagare för Quickfallen, och pekar på att flera åklagare i Norge var delaktiga i tre av mordfallen och delade hans uppfattning.

För Sture Bergwalls del kommer han nu försöka få lämnaSäters rättspsykiatriska klinik där han tvångsvårdas. Socialstyrelsens rättsliga råd har kallats in för att hjälpa Förvaltningsrätten i Falun i bedömningen om Bergwall lider av en allvarlig psykisk störning och om det finns risk att han återfaller i allvarlig brottslighet.

Idag meddelades även att åklagarmyndigheten tillsätter en arbetsgrupp för att identifiera brister i deras arbete. Justitieminister Beatrice Ask meddelade att regeringen ska inleda en större granskning av Quick-fallen. Hur den kommer utformas presenteras i höst, säger Ask.

– Sen är det naturligtvis så att alla alltid vill se ansvariga. Men i det här fallet är det som konstaterat, att preskriptionstiden har löpt och det är väldigt svårt att göra någon ansvarig för att ha agerat fel. Jag tycker att det viktigaste nu är att dra lärdom och säkerställa att det blir rätt i framtiden.

Men Björn Asplund, pappa till mördade Johan Asplund, är fortfarande upprörd. Förra året friades Sture Bergwall för mordet på sonen, och idag är fallet preskriberat.

– Någon måste ta ansvar för att statens tjänstemän har försummat det här ärendet. Jag ser framför mig en procedur som kanske slutar i Europadomstolen eller något liknande organ.