Lågfrekvent ljud gör dig trött bakom ratten

1:35 min

Har du känt dig sömnig bakom ratten någon gång? Då kan det bero på lågfrekventa ljud som kommer från vägbanan. Det visar ny forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

– En viktig faktor är ju förstås hur vägbeläggningen ser ut. Det ljud som finns i fordon i dag är framför allt genererat av vägytan när man kör på asfalten. Sedan beror det också på hur pass väl isolerat fordonet är, säger Anna Anund, trafikforskare på VTI.

Forskarna på VTI har mätt hur ljudnivåer och vibrationer påverkar förare som kör på olika sorters underlag. Studien visar att det finns ett tydligt samband mellan lågfrekvent buller och sömnighet hos bilförare som kör under natten. Sambandet är dock inte lika starkt under dagen.

– Det är väl ett ljud som bidrar till en ökad grad av monotoni egentligen, och som bidrar till att man blir trött. Det är jobbigt för kroppen eller framför allt hjärnan att utsättas för det här under en tid, säger Anna Anund.

Forskarna på VTI kan ännu inte säga hur mycket sömnigheten ökar på grund av det lågfrekventa ljudet, främst eftersom det är svårt att mäta sömnighet. Men då sömniga förare orsakar cirka 20 procent av alla trafikolyckor som inträffar i Sverige hoppas forskarna att studien ska leda till tydligare krav på vilka bullernivåer som får finnas i personbilar.

Anna Anund tycker också att man som konsument ska tänka på ljudnivåerna när man köper bil:

– Är du en förare som kör mycket bil finns det ju en idé med att välja en bil som har en bra isolering, så att man kan köra även om man har en dålig vägbeläggning, säger hon.