Arbetsförmedlingen gillar de nya reglerna

1:46 min

Från den 1 september införs nya regler för arbetslösa, som då måste lämna in en aktivitetsrapport varje månad till Arbetsförmedlingen. Förmedlingen ska i sin tur rapportera till a-kassorna. Men trots fler ärenden ser Arbetsförmedlingen detta som en bra förändring.

Göran Åhman är projektledare på Arbetsförmedlingen.

– Vi ser positivt på införandet av aktivitetsrapporter. Nu får vi ett standardiserat sätt att ta in den här informationen från våra arbetssökande så att den blir likvärdig i hela landet, säger han.

Den månadsrapport som efter september månad ska göras av arbetssökande lämnas till Arbetsförmedlingen. Om rapporten visar att någon inte sköter sitt arbetssökande på olika sätt anmäler förmedlingen detta till a-kassan. Där ökar arbetsmändgden. Katarina Mattsson är försäkringschef på A-kassornas samorganisation.

– Det här är en stor förändring ska vi veta. Och a-kassorna har anställt väldigt mycket ny personal för att försöka klara av det här nya uppdraget, som vi fått av regeringen. Min bedömning är att a-kassorna anställt åtminstone 150 nya handläggare, säger hon.

Som det är idag har Arbetsförmedlingarna lite olika arbetssätt på olika håll i landet och beroende på vilken sorts förmedling det är. Den här standardiseringen kommer att frigöra tid för arbetsförmedlarna, tror Göran Åhman.

– Då får vi möjligheter att förbereda oss, att läsa på det här underlaget innan, och då kan vi ha bättre samtal med våra sökande, säger han.

Att de arbetssökande kan lämna in standardiserade aktivitetsrapporter via webben ger inte bara förmedlarna mer tid. Den ökar också likabehandlingen och rättvisan. Att använda sig av nätet på detta sätt har fram till nu inte varit tillåtet för Arbetsförmedlingen.

– Men från 1 juli så har de möjligheterna öppnats för oss. Då kan vi alltså jobba på ett mycket effektivare sätt med digital kommunikation med våra kunder, säger Göran Åhman.

Från den 1 september gäller sanktionssystemet för dem som inte sköter sig enbart dem som har eller söker a-kassa. Men rapportera till Arbetsförmedlingen måste alla göra.

– Kravet på att lämna in en aktivitetsrapport regelbundet gäller för alla arbetslösa oavsett vilken ekonomisk ersättning de har, säger Göran Åhman.