Fiskare åtalad för miljöbrott

En 40-årig man från Skutskär har åtalats för vållande till miljöförstöring, sen hans fiskebåt läckt ut minst 20 liter olja under vinterförvaringen på land i Älvskärs båthamn.
Dieselolja fanns i såväl mark som vatten. Den åtalade hävdar att han gjort vad han kunnat för att förhindra läckage och eftersom han inte vill godkänna ett strafföreläggande måste frågan avgöras i Tierps tingsrätt.