SÖDERTÄLJE

Södertälje drar in på begravningsstödet

1:34 min

Södertälje kommun behöver spara pengar och har därför tagit bort begravningsstödet för de kommuninvånare som får försörjningsstöd. Det innebär att de inte längre får gravsten eller dödsannons. Tidigare socialchefen och södertäljebon Bengt Thelander är upprörd över beslutet som han menar är spara pengar på bekostnad av de allra fattigaste.

Sedan i februari betalar inte längre Södertälje kommun ut begravningsstöd till de boende i kommunen som är beroende av försörjningsstöd.  Det innebär att den avlidna inte får stöd till gravsten eller dödsannons.

Socialarbetaren och tidigare socialchefen Bengt Thelander som bor i Södertälje menar att åtgärden inte innebär någon egentlig besparing och tycker att ansvariga politiker borde tänka om.

Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Boel Godner (S), kan inte svara på hur mycket kommunen räknar med att spara på det här sättet men menar att beslutet var nödvändigt.

Men enligt  Tommy Jernert på Södertäljes försörjningsstöd kommer inte kommunen spara mycket på det här sättet. Runt 300 miljoner kronor betalas ut årligen i försörjningsstöd i Södertälje och av detta är begravningsstödet en väldigt liten del. Förra året betalades det ut till cirka 50 personer enligt Tommy Jernert. En gravsten som betalas ut av kommunen får kosta cirka 6 600 kronor.
Det innebär att kommunen, inklusive att dra in på dödsannonser, sparar under 500 000 kronor om året på det här sättet.
– De besparingar det innebär lär knappast rädda ­kommunens ekonomi, säger Tommy Jernert till Länstidningen Södertälje.

Kommunen betalar fortfarande för detta:

Kista med enkel dekoration, bisättning (i bisättningen ingår normalt svepning och kistläggning, utkörning av kista till bårhus, bärare vid bisättning och transport av kistan till kyrkogårdsöfrvaltningens kapell)

Urna samt representant vid begravningen

Officiant vid borgerlig begravning

Rätten till bistånd omfattar kostnader som är nödvändiga för att begrava den avlidne på bostadsorten. Merkostnader för att begrava den avlidne utanför Sverige ingår inte i rätten till bistånd. Bistånd beviljas inte för kostnader som tillgodoses inom ramen för begravningsavgiften.

Källa: Södertälje kommun