USÖ-forskare vill att surfplattor inom förskolan utreds

1:41 min

Lennart Hardell, forskare i onkologi på Universitetssjukhuset i Örebro, vill ha en nationell kommission som ska utreda hur användning av trådlösa surfplattor i förskolor och skolor påverkar barnens hälsa.

Hardell menar att strålningen från trådlösa surfplattor är cancerframkallande och att de inte borde finnas på exempelvis förskolor som en del i undervisningen.

– Det är mikrovågsstrålningen som är farlig, säger Hardell.

Han vill nu se en nationell utredningen kring huruvida surfplattorna är skadliga för barnen eller inte.

Han menar att det har gjorts utredningar som visat att strålningen inte alls är farlig, men dessa står ofta forskare med kopplingar till mobilindustrin bakom.

– Vi som är oberoende har aldrig inbjudits att delta i den verksamheten.

Finns det något gehör för dina krav?

– Hittills har det varit noll.