Nya regler gav mer gös i Hjälmaren

2:02 min

Gösbeståndet är nu så stort i Hjälmaren att 32 yrkesfiskare kan jobba heltid i sjön med gösen. Mycket tyder på att det har att göra med de nya reglerna som infördes i början av 2000-talet.

Åke Brynolfsson var en av yrkesfiskarna som drev igenom de nya bestämmelserna.

– En del i det hela är att vi har förstorat maskstorleken på näten, och storleken på den gös vi tar upp. Det har gjort att gösen kan fortplanta sig flera gången innan vi tar upp den, säger Åke Brynolfsson.

Flera yrkesfiskare i Hjälmaren har gösen som den största inkomstkällan. Gösen trivs väldigt bra i grunt och grumligt vatten, och efter att yrkesfiskarna höjde minimåttet på gös från 40 till 45 centimeter så har beståndet varit mycket god i Hjälmaren.

Magnus Persson, som tidigare jobbade som forskningsassistent på dåvarande Fiskeriverket, gjorde flera studier om Hjälmarens fiskebestånd. Han ger några exempel på varför det går bättre för yrkesfiskare i Hjälmaren än i andra sjöar av liknande karaktär.

– Yrkesfiskarna i Hjälmaren har i stor utsträckning skapat egna system som gör att fisket blir mer långsiktigt hållbart. De har delat upp fiskeområdena mellan sig så att de inte fiskar på varandras fiskeområden, säger Magnus Persson.