Växjö

Vårdspersonal tvingas tvätta arbetskläder hemma

1:40 min

Sjuksköterskor och vårdpersonal inom hemsjukvård och vårdboenden utanför sjukhus tvingas tvätta sina arbetskläder hemma. Antalet plagg som man får räcker inte alltid till, vilket leder till att det kan vara svårt att hålla hygienkraven.

Anne-Maj Karlsson är distriktssköterska och tvättar själv hemma och ser klädsituationen som ett problem.

-Arbetskläder ska tvättas i 60 grader och bör tvättas separat och det kan vara svårt när man bara har det lilla antalet vi har. Sen har man barnfamilj och kanske dragit hem magsjukabakterier ocg så, så känns det inte optimalt, berättar Anne-Maj Karlsson.

Den rutin som ska följas innebär att man får ett visst antal plagg, tre överdelar och två underdelar, som efter två år kompletteras med två nya överdelar och en ny underdel.

Personalen ska själv stå för tvättning, lagning och förvaring av dessa kläder och dessutom ska de bytas varje dag, eller oftare vid behov. Med så få kläder menar Anne-Maj Karlsson att det kan vara svårt att hålla hygienkraven.

-För det första så räcker inte det klädantalet vi har, man ska ju helst inte ta hem arbetskläder och tvätta i den privata tvätten. Framför allt kan jag tänka mig om man bor i en lägenhet där man har en allmän tvättstuga, kan man nog inte lösa det med tvätt varje dag, säger hon.

På sjukhus brukar det ordnas med kläder som är tvättade och klara när man kommer dit. En liknande lösning för sjuksköteskor och vårdpersonal i hemsjukvården och på vårdboenden vore en en bra lösning, och göra det lättare att följa de hygienkrav som finns, menar Anne-Maj Karlsson.

-Om man ska lösa det optimalt så måste man göra som de har på sjukhuset, att det finns arbetskläder och en tvättinrättning som sköter det. Jag har själv arbetat på sjukhus tidigare under ett antal år och då hade vi arbetskläder. Så att när vi kom till avdelningen så tog vi på oss våra arbetskläder på avdelningen varje dag vi kom och då kan ju hygienrutiner gälla, berättar Anne-Maj Karlsson.