Linköping

Snabb forskning för bättre implantat

1:25 min

Linköpings universitet är med i ett projekt som fått nästan 120 miljoner kronor från EU för att utveckla bättre höftimplantat inom några få år. Forskarna i Linköping ska ta fram en ny beläggning av kiselnitrid som gör att höftimplantaten håller betydligt längre än idag. Vi hälsade på i laboratoriet.

Innan besökare får gå in i laboratoriet på universitetet i Linköping så måste gäst-träskor och lång vit rock tas på.

Forskare Susann Schmidt visar prover de jobbar med i EU-projektet och berättar att avsikten med arbetet bland annat är att beläggningen ska öka hållbarheten på höftimplantat från drygt tio år idag till trettio år, eftersom patienterna blir allt yngre och den förväntade livslängden ökar.

– Vi vill också minska de dåliga effekterna av dagens höftimplantat, berättar Susann Schmidt.

Den nya beläggningen av kiselnitrid tillverkas alltså i Linköping och testas sedan och förbättras i ett samarbete med Uppsala universitet och University of Leeds i Storbritannien. Flera europeiska lärosäten är med i Eu-projektet, som har två syften, berättar forskare Hans Högberg vid institutionen IFM på Linköpings universitet.

Det viktigaste syftet är att få fram bättre, konstgjorda höftproteser. Det andra syftet är att visa att Europa kan få ut nya medicinska, framforskade produkter på den kommersiella marknaden lika snabbt som exempelvis Asien. Vanligen tar det kanske tio år - nu ska det ta fem år innan produkten börjar testas på patienter.

Och det är en utmaning, tycker forskare Susann Schmidt.

– Men jag är ganska positiv till att vi kommer att lyckas, säger hon.