Greenspan: Amerikanska räntor för låga

Den amerikanska ekonomin är stabil, men räntorna är fortfarande för låga, trots de senaste sex räntehöjningarna. Det var budskapet från den amerikanska centralbankens chef Allan Greenspan när han på onsdagskvällen talade till den amerikanska senaten.

– En stabil inflation och en låg arbetslöshet är det bästa sättet centralbanken kan bidra till ekonomisk välfärd för människor och nationen, avslutade den 79-årige centralbankschefen Alan Greenspan sitt anförande till senatens finansutskott.

Greenspan redogjorde på sitt karaktäristiskt torra vis för den ekonomiska situationen i USA. Det var övervägande positiva ord han använde.

– Den amerikanska ekonomin är stabil och tillväxten är god, sa Greenspan.

Framför allt var det två områden som intresserade lyssnarna den här gången. Marknaden ville få besked om räntorna och politikerna ville veta vad Greenspan tycker om president George Bushs pensionsreform.

Båda fick svar.

Greenspan sa att räntorna i USA fortfarande är låga, trots de senaste sex räntehöjningarna, vilket de flesta tolkade som att nya räntehöjningar är att vänta.

Vad gäller den infekterade frågan om pensionerna, gav Greenspan sitt moraliska stöd till presidenten.

Bush vill införa privata pensionssparkonton och Greenspan höll med presidenten om att pensionerna måste göras om, eftersom pengarna inte kommer räcka annars, men han sa att man måste gå varligt fram.

Vad gäller det rekordstora budgetunderskottet sa Greenspan att det på sikt måste ner.

Reaktionerna på Greenspans anförande var återhållsamma. Börskurserna backade något medan dollarn stärktes.

Sara Stenholm, New York
sara.stenholm@sr.se