Växjö

Omsorgschefen: Ingen risk att tvätta arbetskläder hemma

1:43 min

Det är inget problem att vårdpersonal inom kommunal hemsjukvård och vårdboenden tvingas tvätta sina arbetskläder hemma menar Anneli Loberg, omsorgchef i Växjö kommun och ansvarar för äldreomsorg och hemvård.

  berättade vi om att det kan vara svårt att hålla hygienrutiner och att det är för få antal plagg som vårdpersonalen har, och att det kan bidra till smittspridning. Men Anneli Loberg håller inte med och ser det inte som en risk att man måste tvätta hemma.

– Nej, så länge man följer våra tvättregler och hygienregler, det innebär att du måste tvätta det i minst 60 grader. Jag tror att den personal som jobbar med någon person som har en smitta, får ju inte arbeta i bara sina arbetskläder. Utan de måste då ha engångsplastförkläden eller skyddsrockar och det får man inte ta hem och tvätta, berättar Anneli Loberg.

Så här säger hon om man har smittor hemma med till exempel ett sjukt barn.

– Ja, det är samma precis som övrigt, alltså du kan gå i affären och du kan möta någon som har förkylningar och annat. Smitta förs vidare när man inte sköter den basala handhygienen, alltså man ska sprita sig före, man ska sprita sig efter. Det är det allra viktigaste och om du tar med dig det hemifrån eller om du tar med det från andra ställen, det vet du ju inte, säger Anneli Loberg.

Hon ser det alltså inte som någon smittorisk att tvätta arbetskläder hemma. Men ett annat problem som distriktssköterskan Anne-Maj Karlsson nämnde tidigare i morse är det är för få plagg med kläder de får, och det är något som Anneli Loberg håller med om.

– Det räcker inte fullt ut som vi tycker, utan ambitionen är ju att vi ska kunna utöka hela tiden med fler arbetskläder. Vi ska snart in i en ny upphandling och där jobbar vi ju för att en god kvalitet och efter hand få fler plagg till personal, berättar Anneli Loberg.

Upphandlingen planeras starta i mitten av augusti och Anneli Loberg som är omsorgchef i Växjö kommun och ansvarar för äldreomsorg och hemvård menar ändå att de har ett mål som de vill nå.

– Det här med att tvätta på arbetsplatsen försöker vi jobba med mer och mer, att hitta förutsättningar så att, i första hand så vill vi ju att personalens kläder tvättas på själva jobbet. I tvättmaskiner eller i de allmänna tvättstugorna som finns då på våra äldreboenden, men vi har inte kommit hit, här ännu att vi kan tvätta allt därvid, säger Anneli Loberg.