Landstinget Halland söker stormbidrag från EU

Notan slutar på drygt fyra miljoner kronor när Landstinget Halland summerar sina kostnader för stormen Gudrun. Landstinget är först ut med sin sammanställning till länsstyrelsen för att söka ersättning ur EU:s Solidaritetsfond.

Största posten, precis fyra miljoner, är stormskador på landstingets fastigheter, som avblåsta tak. Övertidsersättningar till vård- och ambulanspersonal, akuta vägröjningar och skador på utrustning på grund av strömavbrott beräknas till cirka 250 000 kronor.

Stormens skador på landstingets skog ingår inte i ansökan till Solidaritetsfonden. Den ersättningen beräknas separat av Skogsvårdsstyrelsen.