Snedrekrytering till högskolorna ökar

1:08 min

Rekordmånga har sökt utbildningar på högskolor i höst.

Men fortfarande är sökande med lågutbildade föräldrar underrepresenterade och den snedrekryteringen ökar.

I Malmö görs nu försök att nå ut till dem som är osäkra

– Om man tänker sig att man växer upp i ett sånt sammanhang där nästan ingen som man känner har gått på universitet och folk är arbetslösa runt en. Det kanske också kan finnas en känsla av hopplöshet, då kan den smitta av sig på hur man ser på sig själv och sina möjligheter, säger Philip Lalander, professor i socialt arbete på Malmö högskola.

Han är också en av arrangörerna bakom Sommarakademin i Malmö. Där anordnas samtal, seminarier och workshops tillsammans med olika nätverk och organisationer för att nå ut till och förstå unga som inte söker sig till högskolan av olika anledningar. En av deltagarna, Susana Mejia, tror att det handlar om att skapa möten.

– Det handlar om att finnas där ja, absolut. Att träffa dem, att informera, att göra saker med dem, att visa dem att det finns andra vägar, absolut. Att man försöker vara en god förebild för dem, säger hon.

Bland högskolenybörjarna är det fler som har högutbildade föräldrar i förhållande till hur många de är i Sverige, samtidigt som de med lågutbildade föräldrar är underrepresenterade. Denna snedrekrytering, eller klyfta, har växt de senaste tio åren, enligt en rapport från Universitetskanslerämbetet, och risken är att det sprider sig till nästa generation, säger Philip Lalander.

Diana Sangin från organisationen Rörelsen Gatans Röst & Ansikte beskriver det som en ond cirkel i samhället som man måste bryta sig loss från.

– Andra tycker så, så tycker de också det, och sen så fortsätter det så. Våga riskera grejer, alltså man ska göra det man själv vill, säger hon.

Samtidigt blir det allt svårare att komma in på högskolan – för studieplatserna har minskat kraftigt de senaste åren och kommer fortsätta göra det, enligt riksdagens utredningstjänst. Philip Lalander tror att det kommer stänga ute många, nu när ungdomsarbetslösheten är så stor.

– Givetvis vore det bättre om statsmakterna gav mer pengar och istället ökade antalet utbildningsplatser.