Lycksele industrihus får pengar igen

Lycksele kommun räddar ekonomin åt sitt industrihusbolag genom att skjuta till 3,9 miljoner kronor.

Lycksele Industrihus AB har förbrukat mer än hälften av sitt aktieägarkapital och det innebär att bolaget skulle ha blivit likvidtionspliktigt om inte nya pengar kommit till.

Dessutom har politikerna avsatt 2,5 miljoner kronor till det underskott som bolaget beräknas få under 2005.

Så sent som förra året gick kommunen in med 5,9 miljoner kronor, också det för att återställa bolagets aktieägarkapital, samt för att reglera en momsskuld.