sörmland

Fiskare på Mälaren kritisk till nya regler på gös

1:19 min

Gösfiskarna i länet har alla tvingats byta redskap sedan nya regler införts. Maskstorleken i näten har höjts från 50 till 60 millimeter och minimimåtten på gös har höjts från 40 till 45 centrimeter.
--Beslutet är politiskt och bygger inte på biologiska fakta, anser Mälarfiskaren Åke Andersson.

På Hjälmaren är alla nöjda för förändringen har inneburit att gösbeståndet blivit stabilt igen. Det var också där kraven på ändringar när det gäller minimimåtten på gös och därmed också maskstorleken på nät väcktes.

I början av 2000-talet började gösbeståndet i Hjälmaren minska och därmed också levebrödet för fiskarna och därför ville man där testa de nya reglerna.

Försöket slog väl ut och nu lever alla 32 yrkesfiskarna på Hjälmaren gott på sitt gösfiske tillgången på fisk där är numera god.

De nya reglerna om maskstorlek på näten och minimimåtten på gös har sedan spridit sig till fiskare på andra håll – Mälaren och Vänern och resten av landet.

Yrkesfiskarna på Mälaren är inne på sitt första år med de nya reglerna och med de nya näten. Där är man inte så nöjda.

--Beslutet är politiskt snarare än biologiskt. Vi har inte haft något problem med gösbeståndet här på Mälaren, säger Åke Andersson från Strängnäs och en av yrkesfiskarna på Mälaren.

--Vi har tvingats kassera fullt dugliga redskap och sedan investera i nya för hundra tusentals kronor var och en, tillägger han.

Någon begagnatmarknad för näten finns inte så det är bara att kasta bort dem.