Antalet obduktioner minskar kraftigt

2:06 min

Kliniska obduktioner, det vill säga obduktioner av de som avlidit på naturligt sätt, har minskat kraftigt. På 70-talet obducerades närmare 80 procent av de som avled på sjukhus i Sverige, men idag obduceras bara 5 till 10 procent. Det här beror bland annat på brist på pengar och att det finns för få patologer.

- Jag tycker inte att det är bra, det är en sorglig utveckling och kan på sikt vara farlig, säger Irina Alafuzoff, professor i neuropatologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

På Akademiska sjukhuset obduceras strax över 400 avlidna patienter om året. Det är kliniska obduktioner, vilket innebär att patienten har avlidit på naturligt sätt, kanske av sjukdomar eller av ålderdom, berättar Irina Alafuzoff. Hon säger att obduktioner är viktiga eftersom då säkerställs dödsorsaken.

Läkaren får bekräftelse på sina tolkningar av hur patienten dog, till exempel vilken sjukdom som orsakade döden. Via obduktion kan man också få kännedom om sjukdomsprocesser och om medicin har haft negativa effekter på kroppen.

- En obduktion innehåller väldigt mycket information, säger Irina Alafuzoff.

De främsta orsakerna till de sjunkande antalet obduktioner är enligt Alafuzoff att finns inte pengar till obduktioner men också att det finns alldeles för få patologer.

Nuförtiden obduceras bara 5 till 10 procent av alla som avlider i landet. På 70-talet obducerades så mycket som 80 procent av alla avlidna.

Och att antalet obduktioner har minskat så pass kraftigt är allvarligt enligt Irina Alaffuzoff, eftersom det leder till att läkaren får anta patientens dödsorsak, och att anhöriga kan få fel information om sin ärftliga potential.

Tror du att det är många anhöriga till patienter som får höra fel dödsorsak?

- Det finns potentiella risker att det finns fel, och det är det som jag tror att jag är mest bekymrad av. En del människor blir begravna med fel diagnos.