Rapport: Systematisk dopning i Västtyskland

1:35 min

Systematisk och statligt finansierad doping förekom även i Västtyskland. Det som hittills bara varit spekulationer, bekräftas av forskare vid Humboldtuniversitetet i Berlin.

Flera månader efter att forskarna avslutade sitt arbete, har deras resultat ännu inte kunnat publiceras på grund av en konflikt med uppdragsgivaren, Tyska idrottsförbundet. Men nu har tidningen Süddeutsche Zeitung läst rapporten.

Länge rådde uppfattningen att det bara var i DDR som idrottare systematiskt manipulerades med droger för att skänka den socialistiska staten idrottslig glans. Att dopning också förekom i Västtyskland är inte okänt. Däremot att det skedde så systematiskt och med politikernas goda minne, som den ännu inte offentliggjorda forskarrapporten beskriver, enligt Süddeutsche Zeitung.

Ansvariga politiker ska inte bara ha tolererat dopning utan uppmuntrat verksamheten. Enligt tidningsuppgifterna citeras i undersöknigen en minister när han inför OS i 1972 vände sig till idrottsläkare med uppmaningen: från er förväntar jag mig bara en sak, medaljer i München.

Det bekräftas av dopningsexperten Klaus Pöttgen i nyhetskanalen N-tv idag.

– Tyska politiker var bekymrade över att det inte funkade med tyska medaljer och det var deras drivkraft, säger Klaus Pöttgen.

I och med grundandet av det nationella förbundet för sportvetenskap 1970, ska verksamheten ha antagit systematiska former. Institutet där man forskade om prestationshöjande preparat var delvis skattefinansierat.

De preparat som visade sig effektiva ska ha tagits i bruk och i vissa fall getts till så unga som 14-åriga idrottare.  

Undersökningen kom till på uppdrag av det tyska idrottsförbundet för att bringa klarhet i misstankarna om dopning. Men enligt Süddeutsche Zeitung vill uppdragsgivaren nu förhindra att rapporten publiceras.