Bybor vill ha ersättning för frivilligarbete

2:01 min

I takt med den snabba urbaniseringen ökar behovet av att civilbefolkningen kan gripa in frivilligt för att upprätthålla beredskapen i akuta situationer.
– Men i förlängningen måste civila få ersättning för frivilligarbetet, säger Åse Blombäck på organisationen Hela Sverige ska leva. 

Elisabet Nilsson med maken Urban i byn Skatan utanför Sundsvall har utbildats av Räddningstjänsten att hantera hjärtstartare och släcka bränder, för att kunna vara först vid en olycka.

– Man vill ju ställa upp när det behövs, säger Elisabet Nilsson.

När det tar upp till 25 minuter för räddningstjänsten att vara på plats, gör det stor skillnad om bybor kan göra frivilliginsatser i förväg.

– Vi går emot det att man kan inte göra allting själv. Men hur mycket kan man lägga på individen, säger brandmannen Per Sjöbom.

I Sverige blir det svårare att upprätthålla den akuta beredskapen när nära hälften av kommunerna tappar befolkning. Resurserna måste användas på annat sätt, och Bo Andersson, expert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, välkomnar initiativ som involverar privatpersoner.

Åse Blombäck, ordförande i organisationen Hela Sverige ska leva, säger att det är tydligt att civilsamhället får ta ett allt större ansvar när småorter avfolkas. Hon pekar på att alla betalar skatt, och tycker inte att man kan förvänta sig att privatpersoner ska utföra samhällstjänster frivilligt och gratis.

– Ska man få långsiktiga lösningar måste man också hitta nya modeller.