Nu blir Citytunneln tystare

Två bostadsföreningar har klagat på Citytunnelns buller hos regeringen och fått rätt.

Bullret från den färdiga Citytunneln genom Malmö skulle bli för högt. Därför klagade bostadsrättsföreningen Magistraten och bostadsföreningen Munken hos regeringen och nu har de fått till stånd en förändring.

Banverket kommer att sänka ljudet i järnvägstunneln från 35 decibel till 30, på föreningarnas begäran. Citytunnel börjar byggas om ett par veckor och väntas vara färdig 2011.