Landsbygdspolitik

Landsbygdsprogrammet bör ändras - fler näringar borde få stöd menar utredning

Det svenska landsbygdsprogrammet, som till hälften finansieras av EU och som kostar 36 miljarder kronor, har små eller omätbara effekter, enligt en rapport som lämnats till finansdepartementet idag.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, ESO, som står bakom rapporten föreslår att landsbygdsprogrammets inriktning bör ändras inför den nya perioden 2014-2020.

Bland annat föreslås att pengar går till mer riktade insatser med nytta för miljön, att satsa mer på att minska övergödningen och att alla landsbygdsnäringar bör få stöd, inte bara jordbruket.