Lantbruk

Landsbygdsstödet kritiseras - effekterna är för små

1:31 min

Effekterna av stödet till den svenska landsbygden är mycket små och för stor del av stödet går till lantbruksföretagen. Den är en del av innehållet i en rapport som görs på uppdrag av ESO, expertgruppen för offentlig ekonom. Bakom Rapporten står professor Ewa Rabinowicz.

– Det ger för lite i förhållande till satsningen och det tror jag inte är bra säger professor Ewa Rabinowicz som skrivit rapporten.

De senaste 7 åren har 36 miljarder betalats ut som landsbygdsstöd där hälften kommer från EU och resten från Svenska staten.

2014 börjar en ny sjuårig stödperiod som kan innebära förändringar.

För stor del till jordbruket
Ewa Rabunowich anser att den del av stödet som går till miljön är bra, tex att minska näringslackage från odlingsmarker och bevara biologisk mångfald.

Däremot anser hon att för mycket av stödet går till jordbruket, och att det inte räcker föra att stimulera näringslivet i glesbygden.

Mer stöd borde i stället gå till innovationer, infrastruktur och utbildning.

– Lantbruket är för lite sektor , strukturomvandlingen pågår hela tiden, lantbrukarna blir färre så man kan inte utveckla landsbygdens ekonomi om man bara tänker på lantbruket, säger Ewa Rabinowicz.

Överlever inte minskat stöd
Micael Forslund äger ett lantbruksföretag med 120 mjölkkor, ett stort antal ungdjur och han brukar 280 hektar mark efter Kågedalen utanför Skellefteå.

Han menar att hans lantbruksföretag inte skulle klara ett minskat stöd.

– Redan nu skulle jag behöva en och en halv miljon för att företaget skulle vara livskraftigt, och varje 100 tusen som dras bort så är det närmare konkurs säger Micael Forslund. Då kan inte det här företaget fortsätta att bedrivas och då blir det igenväxning och mörkt här ute på landsbygden, och vill vi ha det på det sättet då är det ju så, säger Micael Forslund.