Kalmar län

Miljarder till landsbygden gav små resultat

Det svenska landsbygdsprogrammet – som kostar 36 miljarder kronor – har små eller omätbara effekter, enligt en rapport till finansdepartementet från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Nu föreslås att stödet ska spridas till fler än bara jordbruksföretag.

Av de 36 miljarderna för programperioden betalar EU hälften och svenska skattebetalare resten. ESO konstaterar att landsbygdsprogrammets inriktning bör ändras inför den nya perioden 2014-2020.

Bland annat föreslås att pengar går till mer riktade insatser med nytta för miljön än till breda åtgärder. Mer resurser bör satsas på att minska övergödningen och alla landsbygdsnäringar bör få stöd, inte bara jordbruket.

(TT)