Läkemedelskostnaden ökade på häktet i Nyköping

Läkemedelskostnaderna för häktet i Nyköping har ökat med närmare hundra procent det förra årets första hälft. Det visar siffror från Kriminalvårdsstyrelsen.

Anledningen till den stora kostnadsökningen kan vara stor personalomsättning på sjukvårdssidan under den aktuella tiden. Det säger Majken Svensson ansvarig sjuksköterska på häktet som själv inte var i tjänst under våren.

I Sverige som helhet minskade kostnaden för läkemedel vid häktena marginellt jämfört med samma period 2003.