Kronoberg

Jämställd festival vill skapa medvetenhet

1:26 min

På flera festivaler och tillställningar i länet i sommar är det männen som dominerar bland de bokade artisterna. Tidigare idag hörde du om att Karl-Oskardagarna har få kvinnliga artister, något som Växjö cityförening inte har tänkt på.

Men några som tänker på det är föreningen Jämställd festival. En ideell förening som granskar festivaler i hela landet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Och så här säger Kristina Wicksell om vad det är de har sett.

– Det ser inte så bra ut alls, det är väldigt mansdominerat, både på mindre festivaler och på större festivaler. Kristina Wicksell säger med det att Växjö och Karl Oskar-dagarna inte på något sätt är unika med att ha flest män på scen. En kommentar kring situationen som Jenny Rungegård hade var följande.

– Jag lägger själv ingen större vikt vid om det är övervägande tjejer eller killar utan blandningen är det viktiga av musikutbudet. Och vi känner att vi har fått till någonting för alla. Och på det svarar Kristina Wicksell så här.

– Och att man inte ska lägga vikt vid kön är ju en fin tanke, det tycker vi också egentligen, att det inte borde spela någon roll. Men i och med att könsfördelningen är så pass skev som den är idag så tycker vi att man måste ta den aspekten i åtanke också.

För att det ska bli bättre i framtiden tycker föreningen Jämställd festival att arrangörer bör skriva och följa en jämställdhetspolicy, verkligen tänka efter vilka de bokar eller ta hjälp om de tycker att det är svårt. Men innan dess måste de först inse att det är ett problem.

– Det är väl en stor bit av det i alla fall, att man tror att kön inte har någon betydelse och att det bara är en slump att det är män som bokas i högre utsträckning. Om man då inte erkänner det som ett problem så kommer det ju inte bli någon förändring heller.