Nedgrävda tepåsar ökar förståelsen för klimatet

1:36 min

Nu ska tepåsar hjälpa forskare att kartlägga förmultning. I ett 30-tal länder har tepåsar planterats i jorden för att tre månader senare grävas upp och granskas. Projektet ska bidra med ny information om hur snabbt organiskt material bryts ned på olika platser på jorden. Forskarna hoppas kunna komplettera klimatmodeller genom att öka förståelsen för koldioxidens kretslopp.

I en skog utanför Hällnäs i Västerbotten har Judith Sarneel, forskare på institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå universitet, planterat tepåsar i jorden. Här har de legat i tre månader och det är nu dags att gräva upp dem för att göra mätningar.

– Eftersom te består av organiskt material och bryts ner precis som växter kan vi mäta hur växter förmultnar, säger hon.

I över 30 länder har tepåsar planterats och genom dem kan man skapa en global karta över nedbrytningen. Denna kunskap ska förbättra klimatmodeller och bidra till att bättre förstå klimatförändringarna.

– I koldioxidens kretslopp ingår förmultningen som sker i jorden. Men den är en väldigt komplicerad process som är svår att göra beräkningar på. Därför är det bättre att använda sig av data som samlas in över hela världen, säger hon.

I och med att man valt en så enkel mätmetod som att begrava vanliga tepåsar, kan forskarna ta hjälp av allmänheten. Allt man behöver är en spade och ett par tepåsar, sen finns instruktioner på internet för hur man kan bidra med egna mätningar. Allmänhetens bidrag är en förutsättning för att kunna få in tillräckligt med data, menar Judith Sarneel.

– Med allmänhetens hjälp kan vi mäta mycket större variationer i temperatur och få data från mer extrema klimat. Och det är något vi vill förstå bättre.

Reporter: Richard Ekman P4 Västerbotten