Pensionsålder blir stidsfråga inför ny reform

2:21 min

Allianspartierna gick till val på att anställda ska få rätt att arbeta kvar till 69 år. Men när den frågan nu kommer upp i Pensionsgruppen måste Socialdemokraterna också övertygas om att det är rätt väg att gå.

Först när färre slås ut från arbetsmarknaden är det dags att diskutera höjda gränser för när pensionen kan tas ut, anser Tomas Eneroth, socialdemokraternas ledamot i Pensionsgruppen.

 – I dag slits många ut i förtid, både på grund av stress, men också belastningsskador. Vill vi ha fler arbetade timmar så finns det väldigt mycket att göra när det gäller förbättrade möjligheter till rehabilitering, arbetsmiljön och företagsvården. Det stora vinsten ligger i att vi kan få förändringar i hur arbetslivet faktiskt är utformat, säger han. 

Pensionsgruppen består av partierna bakom pensionsreformen, det vill säga Allianspartierna och Socialdemokraterna.

Som Ekot berättat om tidigare, så kommer Pensionsgruppen att under hösten göra en översyn av hela det nuvarande pensionssystemet.

På bordet ligger flera utredningar och en av de tjockaste luntorna kommer från Pensionsåldersutredningen, som presenterades i våras och som nu är ute på remiss.

Ulf Nilsson är Folkpartiets representant i Pensionsgruppen och han är optimistisk inför höstens arbete, trots att Tomas Eneroth tycker att andra problem måste lösas först.

– Jag har ändå gott hopp om att vi ska kunna diskutera olika saker för att underlätta för ett längre arbetsliv. Hur långt vi kommer med det är svårt att säga nu. Den andra delen, med arbetsmiljö och möjlighet att byta arbetsuppgifter, det tas ju också upp i den här utredningen, som föreslår omfattande arbetsmiljöförbättringar, säger han.

Någon enhetlig pensionsålder finns det inte längre. Den allmänna pensionen kan börja tas ut vid 61 års ålder, de som bara har garantipension måste vänta till 65.

Och den som vill jobba vidare kan göra det, fram till 67. Flera av dessa ålderssträck ifrågasätts nu.

Allianspartierna vill alltså höja rätten att jobba vidare till 69 år. Samtidigt öppnar de för att höja gränsen för när den allmänna pensionen kan få tas ut, från 61 till 62 år.

– Vi tycker att det är en god ide att man försiktigt anpassar åldersgränserna efter att medellivslängden och de friska åren ökar. Det är inte fråga om några drastiska höjningar, men jag är intresserad av att diskutera de förslag som den här utredningen har, om att om fem, sex år höja den nedre gränsen från 61 till 62 år, säger han.