Protest mot Green Cargo

Flera sågverk i Norrland, däribland Callans Trä i Erikslund, och skogsägarföreningarna Norrskog och Norra skogsägarna, protesterar nu hos näringsdepartementet mot Green Cargos höjda transportpriser och hotet om att stänga flera transportpunkter.
Tågtransportbolaget Green Cargo, tidigare SJ Gods, har på kort tid höjt priserna med upp mot 160 procent, något som sågverken betecknar som politisk harakiri.