Tågstopp

Vid tretiden i eftermiddag räknar trafikledningen i Hallsberg med att få ordning på tågtrafiken genom Örebro central igen. Ett tåg rev ner en kontaktledning vid niotiden i morse. Det ledde till att hela stationsområdet blev strömlöst. Resenärer från Örebro får nu åka buss och resenärerna till Örebro får åka buss från Arboga eller Hallsberg. En del tåg leds om andra vägar så att de ej behöver passera Örebro.