Oklarheter om minkfarmen

Ska minkfarmen i Salthamn ska få fortsätta sin verksamhet eller inte? Miljöprövningsdelegationen hade möte i ärendet för en vecka sedan. De har tidigare begärt in kompletterande uppgifter från Gotlandsfarmen AB på 47 olika punkter.
Minkfarmen i Salthamn klassificeras som miljöfarlig versamhet. Tillståndet för verksamheten gick ut vid årsskiftet 2000-2001. De 47 kompletteringarna till ärendet från Gotlandsfarmen har nu kommit in till länstyrelsen och en hög med 15 centimeter papper som utgör själva ärendet finns nu på länstyrelsen. Ärendet kommer nu att kungöras genom en annons och allmänheten har möjlighet att ta del och uttrycka sin mening. Ärendet kommer också att gå på remiss till miljö och hälsoskyddsnämnden. Efter remisstiden som är ungefär april månad ut skall Gotlandsfarmen ges möjlighet att yttra sig över de invändningar som har kommit in. Miljöprövningsdelegationen tar sedan fram mot sommaren beslut i ärendet.