Utveckla friluftslivet på Ön

Upprätta en landskapsvårdsplan för Ön och utveckla Ön som rekreationsområde. Det är uppmaningen i ett öppet brev till kommunstyrelsen i Umeå från Öhn intresseförening.
I brevet skriver man bland annat att Ön idag används som rekreationsområde av många Umeåbor och att färdigställandet av Kolbäcksbron gjort att Ön blivit än mer tillgänglig. Man föreslår också vad en plan kan innehålla. * bevara Öhns befintlig bystruktur * att dra Ume-leden via Öhn * Bygga allmänna fiske- och båtbryggor på lämpliga platser vid Öns stränder.