Etikprövningsnämndens representation kritiseras

1:30 min

Riksrevisionen kritiserar representationskostnaderna hos Centrala etikprövningsnämnden. Vid ett internat på ett slott gick det åt 130 000 kronor för bland annat alkohol och hyra av ett piano.

Det var i slutet av april förra året som Centrala etikprövningsnämnden hade en dygnslång träff på Görvälns slott utanför Stockholm. Nämnden är en statlig myndighet med uppgift att pröva och ha tillsyn över forskning som rör människor.

18 personer från nämnden kansli och styrelse deltog, det handlade alltså om internrepresentation. Den totala kostnaden för internatet med logi, mat sprit och annat var 130 855 kronor.

Johan Munck var styrelseordförande vid den tiden och deltog själv i mötet. Han tycker inte 130 000 är orimligt.

– Det är väl inte orimligt med logi och middag och sen lunch dagen därpå. Men det är möjligt att det hade kunnat anordnas billigare, säger Johan Munck.

Riksrevisionen hittade utgifterna för internatet när man granskade etikprövningsnämndens årsredovisning för 2012. 12 025 kronor är uppsatt för öl, vin och sprit. Men trots att det står svart på vitt i Riksrevisionens rapport är det inget Johan Munck minns.

– Jag har inte dessa uppgifter, men jag tror inte det var nån sprit vid middagen, säger han..

Johan Munck och etikprövningsnämnden har varit i blåsväder tidigare. Då handlade det om ändringar av dokument.

En annan utgift vid det aktuella mötet som får kritik är drygt 9 000 kronor för det Riksrevionen kallar en drinkduell. Ett missförstånd, menar Johan Munck. Det handlade främst om arvode till två aktivitetsledare.

– Man skulle blanda till en drink per man, det var inte något annat man gjorde, säger han.

En mer udda kostnad är 10 313 kronor för hyra, frakt och stämning av ett piano. Det var för att få underhållning.

– Då svarade deltagarna själva för underhållningen, så den kostade alltså ingenting, säger Johan Munck.

Severin Blomstrand är ordförande för Centrala etikprövningsnämnden sen årsskiftet. Han hade inget med internatet att göra, men har en uppfattning om kostnaden.

– Den var dyr, säger Severin Blomstrand.

Riksrevisionen kommer också med kritik för att etikprövningsnämnden inte följt regelverket för momsen utan krävt för mycket tillbaka från Skatteverket. Men här finns olika uppfattningar så denna fråga är ännu inte löst.

– Jag är ingen momsexpert, men vi kommer under hösten att reda ut den saken, säger Severin Blomstrand.