Reaktioner efter att dement hittats inlåst i skrubb

15 min

Fallet med den demente 72-årige man som hölls inlåst i en skrubb på ett äldreboende har skapat reaktioner. Anhöriga hävdar att det inte är ett enskilt fall, och forskare menar att dementa är helt rättslösa.

– Att det förekommer vet vi ju för att vi läser ju om olika fall nästan varje dag i tidningar och massmedia. Detta är nog bara toppen på ett isberg. Det här är det värsta exempel jag har hört, kanske är inte allt så illa men att demenssjuka far illa och lämnas långa stunder utan personal det vet vi, säger Stina-Klara Hjulström, läkare och ordförande i Demensförbundet, i Studio Ett i dag.

Hon tror att sådana här saker inträffar för att det har skurits ner mycket inom demensvården, men även för att det saknas utbildad personal, och att det saknas chefer som är närvarande. Hon poängterar att det även finns bra demensvård men att det ofta krävs aktiva anhöriga som står upp för den dementas rättigheter.

Yngve Gustafsson, professor och överläkare vid geriatriskt centrum vid universitetsjukhuset i Umeå, håller med i det som Stina-Klara Hjulström säger.

– Vi har inventerat ett hundratal äldreboenden runt om i landet och såg att tusentals dementa är utsatta för olika tvångsåtgärder som att vara inlåsta eller fastspända. Det är väldigt vanligt trots att det är emot lagen.

Yngve Gustafsson tror att situationen beror på att vårdtyngden på äldreboenden har ökat samtidigt som bemanningen minskat. Samtidigt som det är viktigt att man utreder dementa som är våldamma och tar reda på vad det beror på, till exempel kan det handla om att dom har ont.

Men Anders W Jonsson, (C) ordförande i socialutskottet, tycker att det sker en positiv utveckling inom demensvården och att lagen redan är tydlig med att det inte får användas tvångsåtgärder mot dementa.

– Det vi läser om i media är undantag, jag besöker hela tiden demensboenden där jag själv skulle kunna tänka mig att bo om jag skulle behöva det, säger han.

Men Stina-Klara Hjulström tycker att det behövs krafttag från politikerna.

– Det här har pågått så länge, och på allt för många ställen fungerar det inte. Politikerna måste ta sitt ansvar. Det handlar om mer personal och om utbildning och ledning av personalen.

Ekot