Obamas besök visar på goda bilaterala relationer

2:22 min

Relationerna mellan USA och Sverige har aldrig varit bättre än nu. Besöket av den amerikanske presidenten Barack Obama 4 och 5 september visar på just det. Det säger Jan Joel Andersson, forskare vid Utrikespolitiska Institutet (UI) och ansvarig för Nordamerikaprogrammet där:

– På alla nivåer, både i Washington och i Stockholm, säger man ju att de bilaterala relationerna mellan Sverige och USA aldrig har varit bättre. Och det här är ju ett kvitto på det.

Det var en påtagligt glad utrikesminister Carl Bildt som i går konstaterade att Obamas besök i september kommer att bli historiskt:

– Vi hade ju, i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001, president Bush här, men det var ju EU-relaterat, ett möte med EU egentligen. Så det här är det första presidentbesöket av genuint bilateral karaktär någonsin i vår historia.

Men vad är det då som gör att relationerna mellan länderna är så bra just nu? Jan Joel Andersson på Utrikespolitiska Institutet nämner flera tänkbara orsaker.

Att Sverige driver frihandelsfrågorna hårt inom EU, inför förhandlingarna om ett transatlantiskt frihandelsavtal, är något som uppskattas av amerikanarna. Men också de internationella insatser som Sverige gjort de senaste åren. Jan Joel Andersson nämner Libyen som ett exempel:

– Den har ju betytt mycket för Sveriges ställning i Washington. Även att Sverige på det biståndspolitiska området är en viktig aktör, det är inte heller helt oviktigt. Det är inte så många länder som kan ställa upp med stora betydande resurser när det inträffar någon kris i Afrika till exempel – och det kan ju Sverige, säger han.

Att Sverige inte tidigare fått något presidentbesök, medan exempelvis Köpenhamn och Oslo haft amerikanska presidenter som gäster, kan ha berott på att Sverige inte är medlem i Nato. Obamas besök visar kanske att ett sådant medlemskap inte längre är lika viktigt, anser Jan Joel Andersson:

– Då kan man ju fundera på om det här besöket nu, om det är ett tecken på att det viktiga kanske inte är Nato-medlemskapet, utan det som vi faktiskt gör, bidrar med, som uppskattas.

I det svåra ekonomiska läget som många europeiska länder befinner sig tillhör Sverige det som Jan Joel Andersson kallar "det fungerande Europa", med finanser i balans.

USA behöver sådana vänner i dag, konstaterar han. Sedan ska man heller inte underskatta vikten av personkemi, även inom toppolitiken:

– Att Sverige är uppskattat i Washington tror jag inte att det råder någon tvekan om. Och att Bildt personligen har betytt en hel del för den relationen, det tror jag inte heller att det råder så stor tvekan om, säger Jan Joel Andersson.