Nytt kontrollregister för utländska företag

1:46 min

Utländska företag med anställda som är tillfälligt i Sverige ska sedan den 1 juli anmäla sig till ett nytt register hos Arbetsmiljöverket. Där tror generaldirektör Mikael Sjöberg att registret kommer att leda till mer ordning och reda på arbetsmarknaden:

– Här får man information om vilka som faktiskt finns i landet, så att både vi, men också exempelvis facken kan granska den här verksamheten, säger han.

Alla utländska arbetsgivare med personal som är mer än fem dagar i Sverige ska anmäla sig, annars krävs de på en straffavgift. Registret ska underlätta kontroller av arbetsmiljön och facken kan begära förhandlingar om kollektivavtal.

Bland de knappt tusen företag med runt 7 000 anställda i Sverige som har anmält sig hittills dominerar byggbranschen, it och tillverkningsindustri.

Ett bra första steg, men de oseriösa företagen kommer inte att anmäla sig, tror Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO. Han kallar den nya lagen en papperstiger:

– Det här ser bra ut på pappret, men har i praktiken ingen betydelse för de utstationerade arbetstagare som finns på de delarna av svensk arbetsmarknad där missförhållandena är som allra störst, säger han.

Också Arbetsmiljöverket räknar med att det är de seriösa företagen som kommer att anmäla sig. Men med ökad ordning på en del av arbetsmarknaden kan mer resurser läggas på att granska gråzonerna, hoppas generaldirektör Mikael Sjöberg.

LO däremot vill införa samma system som i Danmark. Där kan också den som köper tjänsten få böter, om företaget som anlitas inte finns med i registret. Frågan är hur det ska gå att kontrollera.

– Vi skulle i alla fall få en möjlighet att följa upp och träffa avtal med de här aktörerna. I dag vet vi ju inte att de är här överhuvudtaget, säger Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.