Varning från IMF om Islands budget

Internationella valutafonden (IMF) varnar för att Island troligtvis kommer att överskrida sin budget och att åtgärderna som vidtagits för att klara bankkrisen påverkar tillväxten.

Enligt IMF är orsaken att tillväxten varit lägre än beräknat och att utdelningen på aktier och försäljningar av tillgångar inte nått upp till de nivåer som man budgeterat för.

IMF tror inte att Island kommer att uppfylla målsättningarna för att balansera budgetunderskottet.

TT