Åker utomlands för att få diagnosen borrelia

1:13 min

Eftersom fästingsmittan borrelia är svårdiagnosticerad och svenska läkare missar alltför många fall har Smittskyddsinstitutet nu fått i uppdrag att utreda metoderna som används vid diagnosticering.

Ungefär 10 000 svenskar smittas årligen av borrelia, en sjukdom som i värsta fall kan leda till döden. Men eftersom smittan inte är lätt att upptäcka, åker svenskar till andra länder för att få en diagnos.

Tyskland och Norge är vanliga länder att åka till och där görs alternativa utredningar för att upptäcka sjukdomen. Men metoderna ifrågasätts av europeiska läkare.

DN skriver att man i Tyskland kan få betala 100 000 kronor för test och behandling av borrelia. Mellan 200 och 300 svenskar söker årligen borreliautredning via kliniken Infectolab i Augsburg.

Socialstyrelsen har gett Smittskyddsinstitutet i uppdrag att utreda metoderna som används vid diagnosticering.

– Om nu ett antal personer åker utomlands för att man inte tycker att svensk sjukvård gör det på ett bra sätt, måste vi ge stöd till den, säger Anders Tegnell, avdelningschef vid Smittskyddsinstitutet.

När svenskar åker till andra länder riskerar det att ställa till problem, menar Lars Lindquist, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet.

– Det skapar problem om de får behandling som inte är bra. Patienten är utlämnad och riskerar att få för mycket antibiotika. Och de här personerna får lägga ut jättehöga belopp.

Smittskyddsinstitutets rapport kommer att publiceras inom kort.