Fler partilösa politiker!

Fram för fler politiker utan medlemskort i något parti bland beslutsfattarna i Västragötalandsregionen. Det föreslår regionens demokratikommitté som ett av medlen för att öka demokratin i regionen.
Västra Götalandsregionen är en koloss som är ansvarig för sjukvården för 1,5 miljoner västsvenskar. Men regionen är så stor och komplicerad att det många gånger är svårt för de vanliga medborgarna att veta vem som ska ställas till svars för ett visst beslut . Och byråkratins själva storlek kan verka avskräckande för många som försökt engagera sig. I ett halvår har regionens demokratikommitté suttit och funderat på hur demokratin skulle kunna stärkas, bland annat för att vitalisera politiken och stärka medborgarnas engagemang och inflytande. Och en uppmaning som kommittén riktar till partierna är att de borde låta sig företrädas av fler icke-medlemmar för att öka engagemanget för samhällsfrågor. Dessutom måste fritidspolitikernas arbetsvillkor och inflytande förbättras för att stävja de många avhoppen. En allmänhetens frågestund bör även införas i regionfullmäktige. Dessutom bör partierna ge plats för fler unga, fler personer med invandrarbakgrund och fler kvinnor.