Missnöje med att regionens hemtjänst också tar hand om privata larm

1:26 min

När vårdtagare inom den privata hemtjänsten trycker på sin larmknapp kommer personer som de inte känner. Det här skapar onödig förvirring bland vårdtagarna.

Problemet är att regionens hemtjänst tar alla larm oavsett om det är regionens eller de privata larmen.

- Jag tycker att det är helt rätt att vi har larmen till våra egna brukare. Men de som har privat hemtjänst skulle ha sin privata hemtjänst. För de brukarna känner vi inte på samma sätt som våra egna, säger Tove Andreasson som är hemtjänstanställd inom regionen.

Marianne Godin Lutman som är beställerchef på socialförvaltningen är medveten om den diskussion som förs bland anställda inom kommunen och inom det privata.

- Det är just det här att när brukarna larmar kommer det personal de inte känner. Sen är det ju också så att viktigt att kunna informera varandra de mellan varandra som svarar i larm och de som är där i vanliga fall så att säga. Det finns risker i att de är två olika verksamheter på samma brukare där.

Börjar ni omvärdera det beslutet nu?

- Ja det pågår diskussioner. För att utifrån brukarperspektiv skulle det naturligtvis vara bäst om det var den hemtjänst som gav hemtjänsten även kunde komma på larmen.