Narkotikafrågan är viktigast

Idag håller socialdemokraterna på Gotlands distriktstämma. Den stora frågan är narkotika. Partiet är bekymrade över förekomsten av narkotika och ungdomars syn på droger.
I höstas lade socialdemokraterna en motion i kommunfullmäktige med krav på en auktionsgrupp för ett narkotikafritt Gotland. Partiet hoppas på ett ökat samarbete. Justitieminister Thomas Bodström kommer att delta på årsmötet.