Sopstation försvinner

Luthagens enda återvinningsstation, som ligger mellan Ringgatan och Börjegatan, har tagits bort. Den har inte beviljats bygglov på grund av estetiska skäl. Men boende i området är kritiska, eftersom det inte har förekommit någon information.
I sommar kommer två återvinningsstationer att ställas i ordning vid Tiundaskolan respektive Fyrisskolan. Under tiden är närmaste återvinningsställe ICA Maxi i Stenhagen.