Trafikverket startar försök med elvägar

2:13 min

Om tio år kör vi kanske omkring på elvägar. Att det är lösningen för framtidens trafik tror bland andra Trafikverket, som nu driver ett projekt där tekniken ska prövas i praktiken om knappt två år.

Scania är ett av företagen som jobbar med den nya tekniken och forskningschef Nils-Gunnar Vågstedt tror på elvägarna:

– Ja i stadsmiljön ger ju elvägar framför allt en bättre miljö. Vi har svårt att prata här, för att det är stort trafikbrus och hög ljudnivå. Men det kanske allra viktigaste är att det är en energi- och miljöfråga, säger han.

År 2030 ska Sverige ha en fossilfri fordonsflotta. Det målet har regeringen spikat. Största knäckfrågan är den tunga trafiken. Där fungerar inte batteridrift. Elvägar är den bästa lösningen, enligt Trafikverket.

Just nu pågår en upphandling och i slutet av september väljer Trafikverket ut vilka leverantörer som ska vara med i ett fullskaleförsök, med två olika provsträckor.

Hundra miljoner kronor vill Trafikverket satsa på projektet. Anders Berndtsson, forsknings- och utvecklingssamordnare, tror inte att det är bortkastade pengar:

– Vi har goda grunder att tro att det inte är bortkastade pengar. För det här är en lösning som vi har stora förhoppningar till. Framför allt finns det ingen annan lösning som vi ser är lika bra och lika nära, när det gäller att skapa en miljöanpassad lösning för tunga transporter, säger han.

Redan om tio år kan det vara möjligt att börja införa elvägar, tror Anders Berndtsson på Trafikverket.

Det finns olika tekniska lösningar. Elströmmen kan överföras uppifrån, via luftledningar, eller via ledningar i vägbanan. Vilken teknik som är bäst ska det planerade försöket visa.

Men elvägarna kommer. Det tror Gunnar Asplund, innovatör och tidigare ingenjör på ABB:

– Det är min fasta övertygelse, efter att ha analyserat det hela framlänges och baklänges. I princip kommer det att vara så att man kommer att kunna köra med direktmatning av fordonen på stora vägar och på små vägar kör man med batterier.

Svensk industri ligger långt framme i utvecklingar av elbilar och vägar. Försöket som görs nu blir ett viktigt steg framåt, säger Nils-Gunnar Vågstedt på Scania:

– Vi kommer att träffa på väldigt många frågeställningar som vi inte gör i labbet. Det här är ett steg mot en realisering som är väldigt viktig, säger han.