Inget beslut om sprit

Försöket med två timmars längre öppethållande på krogar i Visby sommartid orsakade en lång debatt på dagens fullmäktige. Men beslutet uteblev. Frågan bordlades och skall alltså tas upp på nästa möte - när nu det blir. Egentligen finns inget sammanträde inplanerat under sommaren. Fullmäktige beslutar under kvällen eventuellt om ett extra sammanträde.