Norsk oro för knarkökning

Oron sprider sig i NordNorge för att tillgången på knark ska öka kraftigt. Anledningen är att norska Tullväsendet vill stänga en rad tullstationer och minska personalstyrkan.
Tullarnas fackliga ombud protesterar mot förslaget - och Britt Mikkelsen vid Socialmedicinskt center i Tromsö, som tar hand drogmissbrukarna, delar tullarnas oro för att heroinet ska börja flöda fritt i NordNorge. Missbrukarna är hemlighetsfulla om var drogerna kommer ifrån, men det dom säger till Britt Mikkelsen är att det kommer mycket från Ryssland. I Tromsö finns 250 registrerade sprutnarkomaner och det är ungefär 5 gånger så många som i Luleå. Luleå har fler invånare än Tromsö.