Björklund: Förstatliga skolan nästa mandatperiod

2:13 min

Folkpartiet vill förstatliga skolan nästa mandatperiod. Partiet vill också att antalet så kallade förstelärare, lärare som till exempel ska handleda yngre kollegor, blir fyra gånger så många.

Folkpartiledaren Jan Björklund, som också är utbildningsminister, vill fortsätta sina satsningar på lärarnas löner. I sitt sommartal i Göteborg berättade han att partiet kommer kräva att ett par miljarder öronmärks till de skickligaste pedagogerna, redan i regeringens kommande budgetförhandlingar.

Han vill även förstatliga skolan under nästa mandatperiod, efter som kommunaliseringen är ett stort misslyckande.

– Kommunaliseringen har fått mycket tunga, negativa konsekvenser. Likvärdigheten har minskat kraftigt i svensk skola, det har klarlagts i flera rapporter, sa Björklund.

Jan Björklund har i flera år velat återföra skolan från kommunera till staten. Kommunaliseringen 1991 blev ett misslyckande, anser han.

Men ännu så längre har Jan Björklund inte lyckats övertyga de andra allianspartierna om fördelarna med att återförstatliga skolan. Och Socialdemokraterna, som drev igenom kommunaliseringen, håller förstås inte med om att det var ett dumt beslut.

Riksdagen har begärt att kommunaliseringens konsekvenser utreds, och för precis ett år sedan tillsatte utbildningsminister Jan Björklund en sådan utredning. Den ska vara klar i januari nästa år, men trots att den inte är klar har Björklund alltså redan dragit sina slutsatser.

– Vi ska titta på slutsatserna som kommer. Det jag tror kommer hända är att det kommer både positiva och negativa slutsatser.

Vet du vad som beror på just kommunaliseringen?

– Det kommer alltid vara komplext, man måste ändå våga dra slutsatser när man har alla fakta på bordet, säger Jan Björklund.

Arbetsgivarskapet engagerar också Jan Björklund. Han vill fortsätta satsningen på att höja lärarnas löner genom att belöna de skickligaste pedagogerna.

Antalet så kallade förstalärare och lektorer bör fyrdubblas, från dagens knappt 4 000 till 15 000-20 000, anser Björklund.

En förstalärare får ett lönelyft med 5 000 i månaden, en lektor 10 000 kronor i månaden. Kravet kommer han att driva i regeringens budgetförhandlingar senare denna månad.