Vinst för VBG

Det börsnoterade Vänersborgsföretaget VBG redovisar en vinst med 40 miljoner kronor för 2004, en förbättring med drygt 30 procent jämfört med året före.

Det var ett starkt sista kvartal som lyfte resultatet.
Den största försäljningsuppgången skedde på den tyska marknaden.
Kraftigt höjda stålpriser ökade VBG:s kostnader, men det kompenserades till stor del med prishöjning av de egna produkterna.
VBG har 300 anställda, varav hälften i Vänersborg och hälften utomlands.