Forskning inom äldreomsorgen

Kommunerna och landstinget i Sörmland ska ansöka om pengar från Socialstyrelsen för att kunna starta ett regionalt Forsknings och utbildningscenter inom äldreområdet.
Tanken är också att Mälardalens högskola ska medverka i samarbetet. Personal inom både äldreomsorg och äldresjukvård ska kunna bedriva egen forskning, men med forskningshandledare som stöd. Länsförbundet och Landstinget i Sörmland fick under 1998 avslag på en liknande ansökan till ett Forsknings och utbildningscenter. Men nu utarbetas alltså en ny ansökan enligt Mats Eriksson på Kommunförbundet i Sörmland.