Har Sverige halkat efter i frågor som rör transpersoners rättigheter?

4:56 min

Fram till december förra året så tvångssteriliserades alla som ville byta könstillhörighet i Sverige. Det var inte förrän att kammarrätten i en dom beslutade att stoppa detta som tvångssteriliseringarna upphörde helt. Samtal med Inti Chavez Perez, expert i regeringens utredning om män och jämställdhet, om diskrimineringen av transsexuella och hur Sverige framöver måste ta större initiativ i frågor som rör transpersoners rättigheter.