Botniabanan i Miljödomstolen

Tisdagen den 22 februari börjar förhandlingarna vid Miljödomstolen i Umeå om Botniabanans planerade östra väg till Umeå med stor miljöpåverkan som följd. Just den vägen anser Banverket är nödvändig för samhällsnyttan och det finns inget möjligt alternativ. Det tänker motståndarna motbevisa.

EU:s miljöbestämmelser och den svenska miljöbalken säger att miljöpåverkande projekt inte skall tillåtas om det finns alternativa platser. Det är stridsfrågan under den tre till fyra dagar långa förhandlingen nästa vecka.

Banverket medger både mindre och större miljöpåverkan av sin järnvägssträckning men anser att banans samhällsbetydelse är ännu större. Miljöpåverkan ska kompenseras genom skapa nya fågelmarker. Och det inte finns någon möjlig alternativ bansträckning - om vinsterna med den nya järnvägen skall uppnås.

Motståndarna, som är bybor och naturexperter, vill visa hur Banverket i stället hade kunnat utforma en Botniabana som kommer in västerifrån och nå samma goda resultat - utan alla miljöskador bygget av banan och alla skramlande godståg kommer att orsaka i byarna, i fågelområdena och genom Umeå tätort. Det handlar om 70 tåg per natt.