Hjälp att anmäla övergrepp

En ny broschyr i Vänersborgs kommun ska hjälpa till så att personal som arbetar med barn lättare ska kunna anmäla övergrepp. I broschyren ges det tips och råd om hur personalen ska agera om man misstänker att ett barn utsatts för övergrepp. Det är bland annat polis, socialtjänst och en skolläkare i Vänersborg som tagit fram broschyren. Den kommer att delas ut till alla i Vänersborg som arbetar med eller kommer i kontakt med barn.