S vill ha tre terminer

Socialdemokraterna vill på sikt införa ett system med tre terminer för studenter på högskolor och universitet.

Som ett första steg vill partiet avsätta 30 miljoner kronor i höstens budgetmotion, för att utöka utbudet av sommarkurser som gör att de studenter som vill, snabbare kan bli klara med sina utbildningar.

 Det sa partiledare Stefan Löfven när han talade på SSU: kongress tidigare i dag.

– Om  du i  stället för tre år, kan gå en färdig utbildning på två och ett halvt år, så kommer du ut ett halvår tidigare i jobb, och det är klart att det är bättre för den enskilda, för din livslön, bättre för pensionen, det är bättre för samhället, för vi får fler arbetade timmar i ekonomin då.

Är det inte väldigt tuff studietakt för studenterna?

– Nej, men det är andra länder som har treterminssystem, och det fungerar.

Förslaget om ett treterminssystem på högskolor och universitet har diskuteras i omgångar och av olika partier under många år. SSU driver det nu som en av sina frågor, och SACO:s studentråd har gjort det länge. Socialdemokraterna vill nu ta ett första steg och ge pengar till lärosäten, för att de studenter som vill ska kunna avsluta sina utbildningar snabbare, genom att ta sommarkurser. 

Enligt Stefan Löfven gör dagens sommaruppehåll att utbildningarna blir onödigt långa. Om studenterna studerar även på sommaren blir det också fler lediga sommarjobb för andra ungdomar som i dag blir utan sommarjobb, enligt Löfven.

Erik Pedersen, vice ordförande Sveriges förenade studentkårer, välkomnar förslaget om fler frivilliga sommarkurser. Men han säger att ett system med tre terminer på högskola och universitet något mycket mer omfattande och först bör genomföras när dagens universitets och högskolekurser har fått mer resurser och håller högre kvalitet. Att gå från två till tre terminer innebär också stora förändringar för studenterna, säger han.

--  Väldigt många studenter bedriver ju arbete under sommaren, för att få en arbetslivsanknytning, men även för att spara pengar till resten av läsåret, eftersom många studenter generellt sett går back, varje månad. Men sommarmånaderna är även en tid för återhämtning, och det här något man måste ha i beaktning, säger Erik Pedersen.